E-fwletin Mai 19eg

Cristnogaeth 21 E-fwletin Mai 19eg

Cymwysterau pensaer sydd gen i, ac fel pensaer y bum yn ennill fy mara beunyddiol dros y rhan fwyaf or deng mlynedd ar hugain diwethaf. Mae pensaernïaeth yn broffesiwn diddorol. Daw rhywun i ofyn eich barn ynglyn a sut i ddarparu mwy neu well gofod mewn adeilad, ond yn amlach na pheidio mae nhw’n gwybod yn well na chi pan fentrwch chi roi ateb.

Mae rhaid i bensaer, felly, ddysgu yn gynnar iawn yn ei yrfa, sut mae gwahaniaethu rhwng yr hyn mae’r cleient yn gofyn amdano a’r hyn sydd arno’i angen. Ai dyma sydd angen arnyn nhw, neu ai dyma’r hyn y mae nhw’n meddwl y dylen nhw ofyn amdano?

Mae hwn yn batrwm lled gyffredin, wrth gwrs – yn arbennig ym myd ffasiwn (ac nid dim ond dillad). Am beth ydw i yn chwilio? Am beth ydw i’n meddwl y dylwn i fod yn chwilio? Ydi’r ymchwil wedi treiddio i’r dyfnder hwnnw lle mai dim ond gofynion y sefyllfa benodol honno sydd yn cyfri? Ydw i wedi ceisio’n ddigon caled i gyrraedd lle nad oes unman i guddio – dim twyll, dim deuoliaeth – er mwyn cael wynebu’r sefyllfa yn ei chyfanrwydd? Ydw i’n ceisio ymgyrraedd am y gwirionedd hynny sydd tu hwnt i eiriau?

Dach chi’n gwybod be sy gen’i? Chwilio am y lle hwnnw o ble mae’r môr goleuni yn ymrolio. Tarddiad llewyrch yr haul sydd tu hwnt i’r haul.

Addoli.

Neu, o leia, dyna sut ydw i’n ei gweld hi. Beth ddwedi di?

 

Beth am annog ffrindiau i dderbyn yr E-fwletin yn uniongyrchol neu ei ddarllen ar y wefan www.cristnogaeth21.org. Mae nifer gynyddol yn ei werthfawrogi o wythnos i wythnos. A ydych wedi rhoi ‘Y Gynhadledd’ yn eich dyddiadur desg neu electroneg ar y dydd Sadwrn Gorffennaf 12ed ?