E-fwletin Mawrth 13eg, 2016

Os oes ‘na rysáit i ffilm boblogaidd, y prif gynhwysion yw good guys a bad guys. Dylid sicrhau fod y gwahaniaeth rhwng y good guys a’r bad guys yn gwbl amlwg i bawb o ddechrau’r ffilm. Wrth i’r ffilm ddatblygu, bydd angen i’r bad guys lwyddo sawl gwaith, a hynny er mwyn magu mwy a mwy o awydd ymhlith y gynulleidfa i weld y good guys yn ennill yn y pendraw, a’r bad guys yn derbyn yn dalpau mawr yr hyn a fu’n ddyledus iddynt o’r dechrau. Bu Hollywood yn dilyn y rysáit hwn ers blynyddoedd lawer, a pham lai, gan fod y rysáit yn gweithio, a phobl wrth ei boddau a’r cynnyrch.

Dychmygwch Mathew yn cynnig ei Efengyl fel sgript ffilm i rai o gynhyrchwyr Hollywood. Wedi darllen y sgript, mae’r cynhyrchydd yn codi’r ffon i drafod gyda Mathew:

Cynhyrchydd: Sgript dda Matt. Diddorol. Mae gennym ni good guy: Iesu. Dyn da, tough background. Yes! Gwir botensial i ddatblygu hynny. Iachau…gwyrthiau…cerdded ar y dŵr – special effects! Ond…Matt, trafferthion – gofidiau – y cymeriad Iesu – ddim go iawn yn gweithio fel good guy. Bad dynamic – gormod o gyswllt rhyngddo â’r bad guys. Rhaid creu fwy o gap. Mae angen i Iesu sefyll fwy ar wahân i’r bad guys, angen datblygu ychydig ar y trais. Glanhau’r deml yn gweithio! Gwynfydau..? Ddim yn gweithio Matt! Gwyn eu byd y rhai addfwyn?! Na, Matt! Gwyn eu byd yn rhai trugarog…y tangnefeddwyr…y rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder. Matt, rhaid dileu’r Gwynfydau’n llwyr o’r sgript, a hefyd y llinell: Oherwydd i alw’r bad guys, nid y good guys, yr wyf wedi dod (9:13). Mae’r diwedd ychydig yn lletchwith hefyd. Yn sinematig mae ‘na botensial mawr i’r croeshoelio, ond … tybed a ellid newid ychydig ar y sgript a chael Iesu’n disgyn oddi ar y groes, yn tynnu’r hoelion, diosg y goron a llwyr ddinistrio’r milwyr, catrawd ar ôl catrawd, malu’r religious nuts i gyd. Wow! Ti’n gweld fy vision?

Mathew: Na, sori. Nid y math yna o good guy yw Iesu. Nid stori am y good guy yn lladd y bad guys i gyd yw hon. Nid gorfodi mae Iesu, ond cymell. Mae Iesu’n ennill wrth golli…

Cynhyrchydd: …Get real Matt! Pwy yn y byd sydd yn mynd i brynu tocyn i weld ffilm lle mae’r bad guys yn ennill? Neb. Straight to video fydd hi!

Mathew: Ond, nid y bad guys sydd yn ennill. Oherwydd aberth cariad Iesu, daw rhai o’r bad guys i ddeall fod y good guy ‘ma’n wirioneddol dda, yn good go iawn. Mae daioni Iesu’n yn drech na phob drygioni am byth!

Cynhyrchydd: It’s not working Matt! Rhaid addasu’r sgript i’r farchnad!

Mathew: Na, fedrai ddim gwneud hynny.

Cynhyrchydd: Oce, Matt; don’t call us, we’ll call you.

Nid yw Efengyl Iesu Grist yn addas i Hollywood; ond, mae’r efengyl honno’n gwbl addas i stori bywyd go iawn. Y gamp i’r eglwys, yw nid newid y sgript, ond newid ein hunain yn unol â’r sgript.