E-fwletin Mehefin 12fed, 2016

Beth fydd yn eich cymell i brynu llyfr? Enw’r awdur, y pwnc sy’n cael ei drafod, y pris?

Rhaid i mi gyfadde i mi brynu sawl llyfr am fod y teitl wedi apelio.

Cofiaf brynu cofiant Arthur Ashe, y chwaraewr tenis a fu farw’n ifanc, yn unig oherwydd ei deitl ‘Days of Grace‘. Mewn maes awyr yn America y gwelais y llyfr  ‘Salt – a world history’ a chael blas mawr ar y darllen. ‘Nathaniel’s Nutmeg’ yw un arall sy’n dal yn fy meddiant. Hanes dod â pherlysiau o’r dwyrain pell – a hynny ar gost ddychrynllyd mewn bywydau. Ac wedi darllen ‘Have a Little Faith’ hawdd iawn oedd troi at lyfrau eraill Mitch Albom, Tuesdays with Morrie’  a ‘The Five People You Meet In Heaven’

Cranky FaithDigwydd gweld y teitl ‘Cranky, Beautiful Faith’ wrth ‘arnofio’r’ we wnes i, a dyma ddechrau darllen y broliant a chael blas rhyfeddol. Yr awdur yw Nadia Bolz-Weber, cyn ddigrifwraig clybiau nos a chyn alcoholig sydd, ers ei thröedigaeth, wedi gosod tatŵ o Fair Magdalen ar hyd ei braich dde ac sydd bellach yn weinidog ar gynulleidfa Lwtheraidd gyda’r enw gogoneddus ‘The House of All Sinners and Saints’.

Mae’r gyfrol gignoeth ei dweud a’i phrofiadau, yn adrodd hanes ei thaith o wrthryfel yn erbyn ei magwraeth grefyddol i anffyddiaeth ac alcoholiaeth. Yna daeth ar draws cyfrol Marcus Borg ‘Meeting Jesus Again for the First Time’  a dyna ddechrau’r daith yn ôl at Iesu ac at y Duw sy’n ein derbyn fel yr ydym a gyda’r dyhead i wneud rhywbeth o’r salaf ohonom.

A dyna pam y tatŵ o Fair Magdalen. Mair oedd y cyntaf, yn ôl Efengyl Ioan, i dystio i’r atgyfodiad –  er nad oedd wedi deall ystyr ac arwyddocâd y bedd gwag. Ond i Nadia Bolz-Weber, dyna neges greiddiol y ffydd Gristnogol, ac mae’r argyhoeddiad hynny yn tarddu o’i phrofiad personol. Meddai:  ‘The love and grace and mercy of Jesus was so offensive to us that we killed him. But death could not contain God. The Christian faith (as I have experienced it and grown in faith) is really about death and resurrection. It’s about how God continues to reach into the graves we dig for ourselves and pull us out, giving us new life in ways both dramatic and small’

Y  profiad yma o’r Duw sy’n agos atom yng nghanol düwch ac anobaith ein bywydau, a’i galluogodd i ddringo o ‘fedd’ alcoholiaeth.

Nadia Bols-Weber

Nadia Bolz-Weber

Cynulleidfa fechan yw un ‘The House of All Sinners and Saints’, a’r rhan fwyaf o’r cwmni yn ferched a dynion hoyw ac yn rhai sy’n ceisio torri’n rhydd o afael cyffuriau ac alcohol.

Arweiniodd croeso Nadia i’r cwmni yma, a’i dadl dros gael yr Eglwys Lwtheraidd i gydnabod priodasau un rhyw, at ymosodiadau personol, a chas iawn arni gan gyd-weinidog o’r enw Chris Rosenburgh. Mae Rosenburgh yn cynnal gorsaf radio ar y we i erlid y rhai sydd, yn ei dyb ef, yn gwyro oddi wrth uniongrededd y ffydd. Roedd Nadia Bols-Weber a’i chynulleidfa yn dargedau amlwg iddo, ac yntau yn gwbwl anoddefgar o’i argyhoeddiad hi y dylai’r eglwys fod yn agored i bawb yn ddi-wahân.

Daeth y ddau wyneb yn wyneb mewn cynhadledd eglwysig, ac er i bawb oedd yno ddisgwyl dadl ffyrnig a ffrae danllyd, yr hyn a gafwyd oedd trafodaeth hanner awr a ddaeth i ben gyda’r geiriau yma gan Nadia: ‘Chris, I have two things to say to you. One, you are a beautiful child of God. Two, I think that maybe you and I are desperate enough to hear the Gospel that we can even hear it from each other’

Atgyfodiad yn wir o fedd dogma a rhagfarn ac anoddefgarwch!