Ti, yr hwn wrandewi weddi…

“Ti, yr hwn wrandewi weddi…” yw pennawd colofn chwaraeon Derec Llwyd Morgan yn rhifyn Tachwedd cylchgrawn Barn, ac mae’n rhyfeddu at y ‘ffordd y mae cynifer o chwaraewyr blaenllaw yn dwyn eu Duw i mewn i’w camp’. Y mae hon, meddai, yn ddiwinyddiaeth seml: ‘da yw Duw – i mi’. Hawdd diystyru ymbilio o’r fath fel ymarferiad digon plentynnaidd, anaeddfed. Ond beth yw diben gweddi, ar lefel bersonol ac yn ehangach? Ydy’r enghreifftiau diweddar hyn yn ein cynorthwyo i fod yn gliriach ein syniadau am weddi?:

1. Pennawd ar wefan, fel enghraifft o eirioli personol: God Answers a Woman’s Prayer and Heals her of Leukemia

2. Yn dilyn etholiad Obama:

• ‘Gorchymyn’ i Dduw gan un o gefnogwyr Obama: We are all United with God’s Grace!! God Bless us all!
• Ymbil ar Dduw gan un o wrthwynebwyr Obama: Are we wrong in believing that our right of self-government is a God given right? Of course, we are not wrong. We just got out-maneuvered . . . I do know we cannot give up, with God at the helm, America can rise again. PRAY, FIGHT, NEVER GIVE UP!
3. Cyfaddefiad Archesgob Rowan Williams yn sgil ei siom yn wyneb pleidlais aelodau lleyg Synod Cyffredinol Eglwys Loegr i rwystro merched rhag cael eu hordeinio’n esgobion: I hoped and prayed that this particular business would be at another stage before I left.

4. Gweddïau i gofio am y rhai a laddwyd mewn rhyfeloedd oedd y rhai a offrymwyd ar 11 Tachwedd, Diwrnod y Cofio eleni, yn hytrach na gweddïau i ddiolch am ‘fuddugoliaethau’. Yn yr un cywair mae’r gweddïau cyhoeddus gan y ddwy ochr yng nghanol helbul athrist y Dwyrain Canol yn canolbwyntio bron yn ddieithriad ar ymbil ar bobl i chwilio am ddulliau heddwch ac i wrthod trais.

Mewn oedfaon cyhoeddus gwneir llawer mwy o ddefnydd erbyn heddiw o’r arferaid o wahodd y gynulleidfa i blygu pen mewn distawrwydd ac i offrymu gweddïau personol. Mae ambell bregethwr yn anesmwyth ynghylch yr holl syniad o weddïo cyhoeddus ac yn ei osgoi.

Efallai ei bod yn arwyddocaol mai nid “Ti, yr hwn sy’n ateb gweddi…” yw llinell gyntaf emyn RM Jones (Meigant).

Yn ogystal ag ymateb i’r e-fwletin neu i rannu unrhyw agwedd arall ar ein ffydd a’n cred, cofiwch fod croeso pob amser i awgrym o gyfrol gwerth ei darllen neu wefan gwerth ymweld â hi.