Edifeirwch y ddwy ddyletswydd (gydag ymddiheuriad i Luc 18)

Edifeirwch y ddwy ddyletswydd (gydag ymddiheuriad i Luc 18)

Dau ŵr aeth i fyny i’r deml i wneud eu gwaith, y naill yn offeiriad a’r llall yn blisman.

Yr offeiriad o’i sefyll a weddïodd: “O Dduw, rwy’n diolch nad wyf i fel y plisman hwn, yn ddigywilydd ac yn ddiedifar. Rwy’n arwain gwasanaeth ddwywaith yr wythnos, ac mae hawl gen i i anwybyddu mân reolau dynol am wisgo masg a chadw pellter.”

Eithr y plisman, wedi iddo fynd yn ôl i’r stesion, ni fynnai gymaint â chodi ei olygon tua’r nef, eithr efe a gurodd ei ddwyfron a dywedyd wrth yr Inspector, “O bòs, bydd drugarog wrthyf fi, bechadur.”

Prun o’r rhain aeth i waered i’w dŷ wedi ei gyfiawnhau yn fwy na’r llall?