Eglwys fy mreuddwydion

Eglwys fy mreuddwydion

AJE

Y diwrnod o’r blaen cefais hyd i’r myfyrdod hwn gan John Milton Moore, a dyma gynnig rhydd gyfieithiad ohono. 

Hon yw eglwys fy mreuddwydion:
eglwys y galon gynnes,
y meddwl agored,
yr ysbryd mentrus;
yr eglwys sy’n gofalu,
sy’n iacháu bywydau briwedig.
sy’n cysuro’r hen,
ac yn herio’r ifanc;
nad yw’n gweld rhaniadau diwylliant na dosbarth;
dim ffiniau daearyddol na chymdeithasol;
yr eglwys sy’n holi yn ogystal â honni,
sy’n edrych ymlaen yn ogystal ag yn ôl;
eglwys y Meistr
eglwys y bobl,
mor uchel â delfrydau Iesu,
mor isel â’r person mwyaf gostyngedig;
eglwys sy’n gweithio,
eglwys sy’n addoli,
eglwys sy’n denu,
eglwys sy’n dehongli’r gwir yn nhermau’r gwir,
sy’n ysbrydoli dewrder ar gyfer y bywyd hwn a gobaith am y bywyd a ddaw;
eglwys ddewr
eglwys pobl dda
eglwys y Duw byw!