Emyn Gŵyl Dewi

Emyn Gŵyl Dewi

Bu rhai ohonom sy’n gysylltiedig ag Agora yn ceisio meddwl tybed a oes yna emyn addas at Ddydd Gŵyl Dewi sy’n llai cyfarwydd na’r rhai a gynhwysir yn Caneuon Ffydd, ond eto’n werth cofio amdano.

Yr un a ddaeth i’r amlwg oedd emyn o eiddo’r Parchedig John Pinion Jones a gynhwysir yn y gyfrol Mil a Mwy o Emynau(Gol: Y Parchg. Ddr Edwin Courtney Lewis) dan y teitl ‘Emyn Dros Gymru’

Tywynned haul dy gariad, Iesu mawr,
Ac arwain di ein gwlad â’th lewyrch clir,
Gad inni deimlo gwres dy ddwyfol wawr
Yn deffro gobaith ac yn harddu’r tir;
Am wawr d’efengyl bur erfyniwn ni,
A deued Cymru oll i’w llewyrch hi.

Rho awydd yn ein calon, Iesu’n llyw.
I’th ddilyn yn ffyddlonach drwy ein hoes,
I sefyll dros gyfiawnder Teyrnas Dduw,
A Chymru yn ymroi i gario’r groes;
Cawn weld yr heniaith hon a garwn ni
Yn gyfrwng i glodfori Calfari.

Wrth inni gofio Cymru ger dy fron,
A diolch am oleuni glân y ffydd,
O gwawried eto dros ein gwlad yn llon
Belydrau’r gobaith ddaeth y trydydd dydd;
O boed i ni d’orseddu di yn ben,
A chymer feddiant llwyr o Walia wen.

               John Pinion Jones (1936-2009)