Encil Undydd

Dydd Sadwrn Medi 30

10.30 – 3.30

Encil undydd

Môr Goleuni, tir tywyll

ar ddydd Cofio Waldo

Eglwys Sant Hywyn, Aberdaron

Y gost fydd £20 yn cynnwys coffi a chinio