Esgob Tyddewi a Gay Pride

Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy

Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy oedd un o’r rhai a arweinodd orymdaith Gay Pride drwy strydoedd Caerdydd ar y dydd Sadwrn olaf o Awst. Hi hefyd oedd yr Esgob cyntaf i weinyddu’r Cymun Sanctaidd yn yr ŵyl liwgar hon a gŵyl sydd wedi tyfu dros y blynyddoedd. Fe weinyddwyd y cymun yn #pabellffydd sydd wedi bod yn rhan o’r ŵyl o’r dechrau. Y mae #pabellffydd yn gydweithrediad rhwng grwp o’r enw The Gathering (LGBT), Church for Everone a CATAC ( sef, Changing attitude/trawsnewid agwedd Cymru) . Roedd yr esgob yn arwain trafodaeth ar rywioldeb hefyd. Roedd nifer o bynciau eraill, fel ffoaduriaid, yn destun trafod yn y babell , yn ogystal â’r addoli.