Ethol Archesgob Cymru

Ethol Archesgob Cymru

Dewiswyd John Davies, a wasanaethodd fel Esgob Abertawe ac Aberhonddu am y naw mlynedd ddiwethaf, fel 13eg Archesgob Cymru.

Mae’n olynu’r Dr Barry Morgan a ymddeolodd ym mis Ionawr ar ôl 14 mlynedd fel arweinydd yr Eglwys yng Nghymru. Mae ei etholiad hefyd yn un hanesyddol gan mai hwn yw’r tro cyntaf i Esgob Abertawe ac Aberhonddu gael ei ethol yn Archesgob Cymru.

 

Rhagor o wybodaeth ar wefan yr Eglwys yng Nghymru