GOHIRIO DARLITH YR ESGOB JOHN SPONG

GOHIRIO DARLITH YR ESGOB JOHN SPONG

Mae’n siŵr y bydd llawer ohonoch wedi clywed erbyn hyn am salwch yr Esgob John Spong. Cafodd strôc fore Sadwrn diwethaf ac yntau ar fin annerch cyfarfod yn Marquette, Michigan. Dymunwn yn dda iddo yn ei waeledd, a byddwn yn ei gynnwys ef a’i deulu yn ein gweddïau. Yn amlwg, nid oes bwriad i fwrw ymlaen gyda’r ddarlith yng Nghaerdydd nos Lun, Hydref 24ain.

Yn ôl tudalen Facebook The Episcopal Diocese of Newark, sef ei hen esgobaeth, mae’r Esgob, sy’n 85 oed, yn gwella ac yn cryfhau, ac wedi bod yn siarad ar y ffôn gyda rhai o’i gyfeillion. Os daw rhagor o newyddion, byddwn yn siŵr o rannu unrhyw wybodaeth gyda chi.
Yn gywir iawn,