Golwg ar y myth Cristnogol

GRADDEDIGION PRIFYSGOL CYMRU
CANGEN BANGOR

‘Dal i Gredu – Golwg ar y Myth Cristnogol’
gan Cynog Dafis

(Awdur ar y cyd ag Aled Jones Williams, Duw yw’r Broblem)

Nos Wener, 19 Hydref 2018, am 6.00 p.m.
Neuadd William Mathias, Yr Ysgol Gerdd, Prifysgol Bangor

CROESO CYNNES I BAWB