Gorchymyn rhedeg

Rhydd-gyfieithiad gan Anna Jane Evans o’r gerdd ‘Running Orders’, gan Lena Khalaf Tuffaha – o’r gyfrol Letters to Palestine (gol. Vijay Prashad)

Gorchymyn rhedeg

Maen nhw’n ein galw rŵan
Cyn iddynt ollwng y bomiau.
Mae’r ffôn yn canu
Ac mae rhywun sy’n gwybod fy enw cyntaf
Yn dweud, mewn Arabeg perffaith,
‘David sydd ’ma.’
Ac yn fy nryswch o wydr yn torri a sonic booms yn chwalu
Yn fy mhen
Rwy’n gofyn, ‘Ydw i’n nabod unrhyw David yn Gasa?’
Maen nhw’n ein galw rŵan i ddweud,
Rhedwch!
Mae gennych 58 eiliad o ddiwedd y neges,
Eich tŷ chi sydd nesa.
Maen nhw’n meddwl am y peth fel rhyw gwrteisi rhyfel.
Dio’m ots
Nad oes unrhyw le i chi redeg iddo.
Dio’m ots bod y ffiniau wedi eu cau
A bod eich papurau’n ddiwerth
Ac yn eich marcio am oes o gaethiwed
Yn y carchar hwn ger y môr
A bod y strydoedd yn gul
A bod mwy o fywydau dynol
Wedi eu pacio gyda’i gillydd
Nag yn unrhyw le arall ar y ddaear.
Jest rhedwch.
’Dan ni ddim yn trio’ch lladd chi.
Dio’m ots na fedrwch ein ffonio ’nôl i ddweud wrthym
adn ydi’r bobl dach chi isio yn eich tŷ,
nad oes unrhyw un yno
ond chi a’ch plant
oedd yn gweiddi dros Argentina
wrth rannu’r dorth olaf yr wythnos hon
a chyfri’r canhwyllau rhag ofn i’r trydan ddiffodd.
Dio’m ots bod plant gennych.
Dach chi’n byw yn y lle anghywir
a nawr yw’ch cyfle i redeg
i nunlle.
Dio’m ots
bod 58 eiliad yn rhy fyr
i gael hyd i’ch albwm priodas
neu hoff flanced eich mab
neu gais coleg bron-â’i-orffen eich merch
neu’ch esgidiau
neu i gael pawb at ei gilydd yn y tŷ.
Dio’m ots beth oedd eich cynlluniau.
Dio’m ots pwy ydych chi.
Profwch mai pobl ydych chi.
Profwch eich bod yn sefyll ar ddwy goes.

Rhedwch.

 

Gellir prynu ei chyfrol Water and Salt o’r fan hyn.