Gosber

Oedfaon ZOOM Cymraeg gan Esgobaeth Bangor, pob nos Sul yn ystod yr Adfent, am 6.30

Dilynwch y ddolen i gofrestru

Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol
i gasglu o’i gwmpas gymuned i gyd-fyw bywyd cytûn;
caniatâ i ni weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd,
gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr.