Gwahoddiad i gyfrannu

Gwahoddiad i gyfrannu

Does dim angen aros am wahoddiad i gyfrannu i Agora

Os ydych chi eisiau ymateb yn sydyn i rywbeth, anfonwch air at y Bwrdd Clebran ar y wefan (www.cristnogaeth21.org) a pharhau’r drafodaeth yn y fan honno. Os oes rhywbeth yr hoffech chi fanylu arno, neu yr ydych yn awyddus i ddechrau trafodaeth yn ei gylch, neu os buoch yn darllen llyfr difyr, neu’n pori mewn gwefan ddiddorol, fywiog, anfonwch gyfeiriad atom, ac fe ddatblygwn gornel gysylltiadau. 

Os oes gennych erthygl neu syniad, anfonwch at Enid (enid.morgan@gmail.com), a gall fod yn rhan o becyn newydd i’r Agora nesaf ymhen y mis. Y bwriad yw ychwanegu defnyddiau newydd ac adnewyddu’r cynnwys bob mis. Bydd peth o’r cynnwys yn mynd i archif y gellir mynd ato. Gyda’r rhifyn hwn mae ’na archif sy’n cynnwys erthyglau gan Gareth Wyn Jones a thrafodaeth gan eraill, a gyhoeddwyd eisoes yn Y Traethodydd. Gobeithiwn y bydd y cyfrwng digidol yn rhoi ystwythder na ellir ei gael mewn rhifynnau papur. Mae croeso i’r dysgedig a’r direidus, y dadleuol a’r dwys, y gwleidyddol a’r gweddigar.

Mae’r drws ar agor, dewch i mewn.