Gwasanaeth Cwnsela newydd – ‘Cynnal’

BETH YW ‘CYNNAL’?

Gwasanaeth cwnsela newydd yr eglwysi yng Nghymru ar gyfer clerigwyr o bob enwad a’u teuluoedd yw Cynnal. Mae’n cynnig gwasanaeth dwyieithog yn rhad ac am ddim a hynny ledled Cymru. Mae’r gwasanaeth i glerigwyr, gweinidogion yr efengyl a’u teuluoedd ac yn delio â phroblemau o bob math.

Fe’i cefnogir gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Undebau’r Bedyddwyr a’r Annibynwyr, Yr Eglwys yng Nghymru, yr Ystafell Fyw a Cais.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 029 2030 2101 neu 0779 646 4045

e-bost: LivingRoom-Cardiff@cais.org.uk; gwefan: www.cynnal.wales