Gweddi amserol 1

GWEDDI

Gweddi gan yr Americanwr, y Parchedig Mark Sandlin, yn gofyn am ollwng gafael ar ein hunan-bwysigrwydd:

Dduw da a graslon,

Weithiau
er mwyn bod yr hyn
ddylem fod
mae’n rhaid i ni wneud pethau
sy’n gallu teimlo’n
amhosib.

Mae gan y rhan fwyaf ohonom amheuon
a chwestiynau
a meddyliau negyddol
amdanom ein hunain
ar adegau.

Weithiau ymddengys
yn rhan annatod
o’r natur ddynol.

Mae balchder a theimlo’n bwysig
yn gallu bod yn angenrheidiol
er mwyn gwrthbwyso
sut y gwelwn ein hunain
weithiau.

Eto, gofynnodd Iesu i ni
fod yn ostyngedig,
y lleiaf o’r rhai hyn,
yn olaf –
i roi eraill yn gyntaf,
i ollwng gafael ar ein hangen i fod yn bwysig …

i ollwng gafael ar ein hangen
i fod yn bwysig
yng ngolwg y byd.

Gofynnodd i ni ailddiffinio
beth ydy “pwysig”,
i geisio gwerth
mewn gwerthfawrogi eraill,
i ganfod hunanddelwedd gadarnhaol,
i weld eraill mewn modd cadarnhaol,
i ddarganfod ein bod
yn gyfartal ag eraill
drwy weithio tuag at
gydraddoldeb pawb.

Weithiau
er mwyn bod yr hyn
ddylem fod
mae’n rhaid i ni wneud pethau
sy’n ymddangos
yn amhosib …

… nes i ni ddechrau eu gwneud.

Atgoffa ni
bod dy Gariad
yn ein hannog a’n cynnal
wrth i ni weithio i greu
byd gwell –
nad ydy tywysogaethau
y byd hwn
yn ennill
yn y diwedd –
mai’r un peth
sydd yn cyfrif
yn y bywyd hwn
ydy
ein gilydd
a’r cariad a rannwn. Amen.

Addasiad Ann D. Davies