Gweddi amserol 2

Gweddi a rannwyd gan Undeb yr Annibynwyr mewn ymateb i argyfwng Brexit

Ein Tad cariadus, trown atat mewn cyfnod o ansicrwydd brawychus yn hanes ein gwlad, ein cyfandir a’n byd.
Mae’n ddyddiau dieithr â datblygiadau’r naill ddiwrnod ar ôl y llall yn achosi penbleth a dryswch cynyddol inni a hynny’n troi’n rhwystredigaeth ddig ac ymosodol mor fynych.
Yn ein gofid gofynnwn i Ti blannu ynom ddoethineb a phwyll ynghyd â chariad.
Deisyfwn y bendithion hyn yn helaeth ar ein harweinwyr, etholedig a gwirfoddol ac ar eu tîmoedd gwaith.

Llanw ni ag ewyllys dda a helpa ni i ymarfer goddefgarwch ac i roddi i eraill, hyd yn oed y rhai sy’n groes eu daliadau a’u barn i ni, y parch sy’n ddyledus i bob un.
Deled dy deyrnas yw’n gweddi, heddiw, fel erioed.
Plyg ni i’th ewyllys a’th lywodraeth er mwyn inni weld y byd yn byw yn ôl dy fwriadau a bywyd yn ei holl gyflawnder yn eiddo i bawb yn ddiwahân.

Yn enw Iesu. Amen.