Gweddïau

Gweddïau machlud 2

Ffynnon bywyd, yr un sy’n ein magu, ein cyfarwyddwr, ein craig, trysorfa bendithion, Diolchwn i Ti am ddod yn agos atom, nid fel dirgelwch annirnad, ond fel cnawd brau.

Credwn iti roi i ni hiraeth a gweledigaeth am weld dy deyrnas yn ein plith.

Dyro inni heddiw feddyliau sy’n glir a phwrpasol, calonnau wedi eu llawenhau wrth feddwl am beth y gallwn ei wneud i’th garu di ac i garu’n gilydd, ewyllys ac egni i weithio a pheidio â chael ein digalonni gan ragfarn, camddeall na gelyniaeth. Gofynnwn i Ti bob tro yn enw Iesu a ddaeth yn dlawd er mwyn i ni gael bod yn gyfoethog. Amen.

IMGP0826

Gwraidd pob bywyd a chynnydd a chynhaeaf,
Yr wyt ti, ffynhonnell popeth, trwy holl weithredoedd natur,
Yn ein dwyn i ddyfnach dealltwriaeth o’th gariad.
Bydded i ni ofalu am bopeth a grëwyd
Ac â chalonnau diolchgar
Lawenhau yn rhyfeddod y ddaear. 
Bendigedig fyddo Duw am byth.