Henaint ni ddaw ei hunan?

Henaint, ni ddaw ei hunan?

Methwsela
[CC BY-SA 2.0] (Robert Scarth, Flickr Commons)

Bendigedig fyddo Duw, rwy’n mynd yn hen! Henaint sydd hardd. Heneiddio sydd dda.
Rhydwen Williams

Yn y bôn, does dim datrys ar broblemau mwyaf a phwysicaf bywyd. Fedrwn ni mo’u datrys, dim ond tyfu’r tu hwnt iddyn nhw.

Mae’r hyn sy’n uchelgais normal i berson ifanc yn troi’n dramgwydd niwrotig mewn henaint.

Ni ellir byw prynhawn ein bywyd yn ôl rhaglen bore oes; oherwydd fe fydd pethau pwysig bore oes o lai o bwys yn yr hwyr, a beth oedd yn wir ym more oes wedi troi’n gelwydd erbyn yr hwyr.
Carl Jung

Nid yw person doeth byth yn dymuno bod yn iau.
Dihareb un o bobloedd cynhenid America

Gwell gennym gael ein dinistrio na chael ein newid. Gwell gennym farw mewn arswyd na dringo croes y presennol a chael ein dadrithio
W.H. Auden