Hunaniaeth Ewropeaidd?

Hunaniaeth Ewropeaidd?

 Ddiwedd Ebrill cynhaliodd Cyngor Eglwysi’r Byd Ymgynghoriad yn Genefa ar y thema ‘Hunaniaeth Ewropeaidd. Wrth i Agora Mai ymddangos nid oedd adroddiadau o’r Ymgynghoriad wedi eu cyhoeddi, ond fe fyddant yn ymddangos yn ystod mis Mai mewn pryd i hybu trafodaeth yn yr eglwysi cyn y Refferendwm ar Fehefin 23ain. Wrth gyhoeddi’r Ymgynghoriad dywedodd Olav Fykse, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cyngor,  ei fod yn gweld y digwyddiad fel rhan o raglen byd-eang y Cyngor, ‘Pererinod o gyfiawnder a heddwch’, sydd, meddai, ‘yn annog parodrwydd i symud ymlaen a bod yn agored’. Soniodd am Jim Wallis yn America yn cyfeirio at hilyddiaeth fel ‘pechod gwreiddiol America‘ a gofynnodd, ‘Beth yw pechod gwreiddiol Ewrop ?’ Erbyn hyn nid yw’r eglwys yn eglwys os nad yw’n eglwys fyd-eang, ac er mwyn iddi fod yn fyd-eang mae’n rhaid iddi fod yn lleol-genedlaethol ac yn gyfandirol hefyd. Beth yw bod yn eglwys Ewropeaidd? Nid yw’n gwestiwn a glywir yn cael ei ofyn yn aml.

Hunaniaeth Ewropeaidd

Yn yr un gynhadledd i’r wasg soniodd Gaelle Courtens, newyddiadurwr sydd yn gohebu i Eglwysi Protestannaidd Ewrop, fod Ewrop nid yn unig yn mynd drwy argyfwng gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a moesol, ond hefyd yn wynebu’r llif mwyaf o ffoaduriaid a phobloedd ers yr Ail Ryfel Byd – ac y mae’r cyfan yn herio hygrededd ein gwerthoedd a’n gweledigaeth. Awgrymodd Fykse, i wlad fechan fel Prydain, a’r cenhedloedd bychain o’i mewn, fod y refferendwm yn golygu mwy nag  ‘i mewn’ neu ‘allan’, a beth sydd orau i ni. Mae’n golygu meithrin y weledigaeth o amrywiaeth ac undod byd ac mae cyfraniad eglwysi Ewrop i’r weledigaeth honno yn allweddol, ond mae angen ei chlywed yn llawer mwy clir.

Hunaniaeth 2

Dechrau’r Ymgynghoriad yn Genefa

Ni ellir ei chynnal lle bo cystadleuaeth, heb sôn am  ragfarnau a gwrthdaro crefyddol. Mae’n welediaeth sy’n cael ei meithrin mewn gwyleidd-dra, cydweithio ac addoliad.

Tristwch y dystiolaeth Gristnogol yn Ewrop yw bod y wledigaeth wedi pylu. Ond yng nghanol pob trafod a dadlau a gwrthdaro y mae yno, fel llef ddistaw fain.