Iddew gan Dyfed Edwards

Iddew gan Dyfed Edwards

dyfed cropped

Dyfed edwards

Mae Iesu a’i ddisgyblion ar lethrau Mynydd yr Olewydd (Har HaZeitim) ac mae Iesu yn edrych  ar y cannoedd o bererinion yn torheulo, yn ymlacio, yn diogi ac yn gweld y milwyr Rhufeinig ar ben muriau Jerwsalem. Mae’n cynhyrfu ynddo’i hun. Mae Pedr (Kepha) yn torri ar draws ei feddyliau. Mae Pedr yn gweld Yako (brawd Iesu).

(tudalennau 170–171 )

Mae ei lygaid yn chwilio. Yn chwilio’r ddinas. Yn chwilio’r muriau. Yn chwilio llethrau Har HaZeitim. Yn chwilio –

Mae Ieshua’n stiffio –

Mae’r tân yn cynnau eto –

Mae Kepha’n synhwyro –

Beth sydd rabboni? Ac mae Kepha’n cyfeirio at rywun –

At Yakov. Ei frawd o. Ei frawd o eto. Ei frawd o eto o Natz’rat. Ei frawd o eto ar y llethrau. Ar lethrau Har HaZeitim. Ei frawd o yn ei hawntio fo. Ei frawd yn sefyll ac yn syllu. Ei frawd o yn codi llaw arno fo. Yn cyfarch. Mae Iesu’n crynu. Mae o yn troi ei gefn. Mae o yn troi rhag iddo gael ei aflonyddu. Yn troi rhag iddo weld ei hun. Gweld ei hun yn wyneb ei frawd. Gweld ei hun mewn dyn. Gweld ei hun mewn saer maen. Gweld ei hun yn y llwch ac yn y brics. Ond ni all beidio ag edrych. Ni all droi rhag y drych. Ac mae o’n edrych i gyfeiriad Yakov eto. Edrych i weld ei frawd eto. Edrych i weld ei hun eto. Ac mae Yakov yn ei gyfarch eto. O bell. Yn codi llaw. Yakov ym mysg cyfeillion. Yr un hen wynebau o Natz’rat. Yr un hen wynebau yn dod i’r Pesach pob blwyddyn. Yr un hen wynebau ddaeth gyda Yeshua i’r Pesach ers ei fod o’n bar mitzvah. Ers ei fod yn fab y gorchymyn. Ers ei fod o’n ddyn. Flwyddyn ynghynt roedda nhw i gyd yma. Iddew Dyfed Edwards

Flwyddyn ynghynt yr oedd yma. Ond nid y fo. Yeshua arall oedd hwnnw. Dyn arall. Byd arall. Mae o’n ddyn newydd erbyn hyn. Ac mae’r byd yn newydd hefyd. Neu mi fydd o cyn bo hir.

Fe hoffem yn fawr gael eich ymateb i’r nofel eithriadol hon. Fe fu bron iddi ennill Gwobr Goffa Daniel Owen – y wobr bwysicaf am nofel Gymraeg – yn 2015. Anfonwch atom ac fe gyhoeddwn eich sylwadau, neu os daw nifer, fe fyddwn yn cyhoeddi detholiad.