James Alison ym Mhenarlâg

Dydd Mercher, 1 Tachwedd 2017, 10.30 – 4.30 o’r gloch

Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

DIWRNOD GYDA DR JAMES ALISON

Rhaglen y Dydd

10.30 am – Croeso, coffi a chofrestru

11 am – Sesiwn 1:

What does it mean to be taught by Jesus
in the midst of a world in meltdown?

Cylchoedd Trafod

12.30 pm – Cinio

1.30 pm – Sesiwn 2:

 The sceptical mind and Church tradition
– a personal approach.

Cylchoedd Trafod

3 pm – Sesiwn: Holi’r darlithydd

3.30 pm – Defosiwn

4.15 pm – Te ac ymadael

Pris: £45.00 am y darlithiau, coffi, cinio a the

Nifer cyfyngedig, felly gyrrwch air a siec o £20 i gadw lle at 

Enid Morgan, Rhiwlas, Allt y Clogwyn, Aberystwyth SY23 2DN
01970 624648 enid.morgan@gmail.com