Karen Armstrong yng Nghaerdydd

Karen Armstrong yng Nghaerdydd

Gethin Abraham Williams

Roedd Karen Armstrong yn siaradwraig wadd eleni mewn cinio aml-ffydd a drefnwyd gan Gyngor Moslemiaid Cymru yn Neuadd Dinas Caerdydd ym mis Hydref. Daeth y gyn-leian i’r amlwg yn 1993 gyda’i chyfrol A History of God: the 4,000-year Quest of Judaism, Christianity and Islam.

Bûm yn ymdrechu i gael Armstrong i ddod i Gymru ers 2014 pan fûm yn cadeirio trafodaeth rhyngddi hi ac Irina Bokova, Cyfarwyddwr Cyffredinol UNESCO; yn y Tŷ Opera Brenhinol y digwyddodd hynny, fel rhan o Dymor Ffydd y Cwmni Opera Cenedlaethol.

armstrong

Karen Armstrong

Derbyniwyd fy awgrym i’w gwahodd i ginio blynyddol rhyng-ffydd y Cyngor  Moslemiaid gan Dr Salim Kidwai, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cyngor, ac ar 17 Hydref eleni gwelwyd canlyniad i allu Salim i ddal ati – yr oedd 450 o wahoddedigion yn bresennol.

 

Gofynnwyd i Karen sôn am ei Siarter  sy’n annog pobloedd a chrefyddau’r byd i gofleidio egwyddor wreiddiol cydymdeimlad (compassion). Mae’r siarter wedi ei gyfieithu i 30 o ieithoedd erbyn hyn. Dichon mai’r Gymraeg fydd yr iaith nesaf ar ôl i Armstrong a Dr Kidwai lofnodi’r siarter gyda’i gilydd y diwrnod canlynol.

Erbyn hyn mae hi’n 70 oed bywiog, a dim ond y mymryn lleiaf o’i dwyster argyhoeddiadol sydd wedi ei golli wrth iddi ddangos undod sylfaenol y gwahanol gyfundrefnau ffydd sydd bellach yn gorfod dysgu sut i fyw gyda’i gilydd os yw’r byd am fod yn lle mwy diogel. Roedd yn berfformiad gorchestol ac o’r hyn ddywedodd Salim wrtha i wedyn, bu’r achlysur yn dipyn o agoriad llygaid i Karen hefyd!

Gellir darllen y siarter ar http://www.charterforcompassion.org  ac mae fersiwn Cymraeg yn yr adran nesaf, sef YMA. Cawn weld a fydd ymweliad Karen Armstrong yn arwain at mwy o lofnodi tebyg: Awdurdodau Lleol, y Senedd, Cytûn – yn wir, pob cyfundrefn ar bob lefel yng Nghymru.

Yn fuan wedi derbyn yr erthygl hon, daeth y newydd trist am farwolaeth Gethin. Rydym yn cydymdeimlo â’r teulu i gyd yn eu profedigaeth. Fe welwch deyrnged i’w goffadwriaeth mewn man arall yn y rhifyn hwn o Agora.

email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18
YMATEB
Os hoffech chi ymateb i’r erthygl hon, 
cliciwch YMA i adael sylw.