Lee Seung-U yn Aberystwyth

Mewn noson arbennig wedi ei threfnu gan Gyfnewidfa Lên Cymru mewn partneriaeth â’r Cyngor Prydeinig fe fydd un o awduron amlycaf Korea Lee Seung-U yn sgwrsio gyda’r awdur Francesca Rhydderch.  

Astudiodd Lee Seung-U Ddiwinyddiaeth ym Mhrifysgol Seoul a Phrifysgol Yonsei. Yn Gristion, nofelydd, ac Athro mewn ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Chosun, enillodd wobr lenyddol Daesan yn 1993, a gwobr lenyddol Dong-in yn 2013.

Mae ei waith yn aml yn ymwneud a chwestiynau moesol beunyddiol bywyd yn ogystal â chwestiynau oesol am Dduw, iachawdwriaeth ac euogrwydd. Mae In the Beginning, There Was the Temptation, yn addasiad o lyfr Genesis, tra bod The Reverse Side of Life, nofel yn ymwneud ag euogrwydd, wedi ei chyhoeddi mewn cyfieithiad Saesneg gan Peter Owen Publishers.  

 Dyma gyfle prin i glywed Lee Seung-U yn trafod ei waith, ei syniadaeth a’r hyn sy’n ei osgosi.  Dyma awdur sy’n haeddu enwebiad am wobr lenyddol Nobel yn ôl J.M.G. Le Clezio (enillydd y wobr yn 2008).

 Cynhelir y noson yn Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg, Aberystwyth, nos Wener, Ebrill 11eg. Bydd y noson yn cychwyn am 6:00yh, a thocynnau yn £5.00 / £3.00 (am ddim i’r di-waith), gyda derbyniad gwin yn dilyn. Mae croeso mawr i bawb.

(Cysylltiad: Mari Sion mas31@aber.ac.uk)