Mamiaith

Mamiaith

Arfer y Cylch Catholig bob haf yw cynnal offeren Gymraeg yn yr eglwys blwyf leol. Yn y Fenni daeth criw o bobl y plwyf i gefnogi, er eu bod, y mwyafrif llethol ohonynt, yn ddi-Gymraeg. Wrth ddiolch iddynt, meddai’r Esgob Edwin Reagan: “Remember that the language of the Mass is Love”.

Cofiais yr ymadrodd yn ddiweddar wrth ddarllen un o gyfrolau gweddïau Walter Brueggeman. Dyma fersiwn Cymraeg wedi ei seilio arni.

Fe ddysgon ni siarad bron pob iaith ond ein hiaith ein hunain.
Fe’n disgyblwyd yn iaith casineb ac ofn, iaith trachwant a phryder.

Rydym yn hen gyfarwydd ag iaith gormes a chynffonna.
Deallwn yn llwyr ramadeg rhyddfrydiaeth a cheidwadaeth,
Y rhethreg sy’n chwyldroadol ac yn adweithiol.

Ond dieithriaid ydym mewn gwlad ddieithr.
Dysg ni o’r newydd i ymddiried yn ein mamiaith, iaith mawl a galar.
Diolchwn am ein hathrawon iaith,
Y lliaws mamau a thadau
Mewn llawer cyfnod
A llawer man,
A llawer diwylliant
Sydd, bawb ohonynt, yn adnabod yn well na ni
Ffyrdd y gwirionedd sy’n iacháu, a’r bywyd 
Sy’n bywiocáu.

Bydd yn air dilys ar ein gwefusau a derbyn ein llefaru ’nôl i ti.
A diolch i ti am ein mamiaith a ddaeth yn y cnawd. 
Amen.

Enid Morgan