Manylion Newydd y Gynhadledd Flynyddol

Manylion Newydd

Y Gynhadledd Flynyddol

Dydd Sadwrn, Medi 24ain
Canolfan Morlan, Aberystwyth
10:00 a.m. – 3.30 p.m.

Thema: Eisiau Tyfu – Ofn Newid
Ysgogwyr:
Judith Morris
Bethan Wyn Jones
Owain Llŷr Evans

Cadeirydd y Sesiwn Grynhoi:
John Roberts (BBC)

Pris Mynediad: £20 yn cynnwys lluniaeth amser cinio. Gofynnir i bawb sy’n dod gofrestru ymlaen llaw gan ddefnyddio’r ffurflen sydd ar y wefan YMA:  Manylion Cofrestru Cynhadledd 2016 Aberystwyth