Myfi Yw

Allan Pickard yn myfyrio am y Pasg

 ‘Myfi yw’

Swper yn Emaus Caravaggio (1571-1610)

Bara
Rho i ni heddiw fara yn ôl ein hangen
Y Winwydden
Tro’r dŵr yn win i ni heddiw
Goleuni
Goleua’n tywyllwch a’r ffordd o’n blaen
Bugail
Tywys ni i borfeydd breision a’r dyfroedd tawel
Atgyfodiad
Rho fywyd newydd ynom
Y Ffordd
Nertha ni i fod yn Bobl y Ffordd
 Y Gwirionedd
Cynorthwya ni i ddal gafael yn yr hyn sydd wir
 Y Bywyd
‘Ymhen ychydig amser, ni bydd y byd yn fy ngweld i ddim mwy,
ond byddwch chwi’n fy ngweld, fy mod yn fyw;
a byw fyddwch chwithau hefyd.’ [Ioan 14.19]
       Yr wyf am fyw, cans byw wyt Ti;
               Dy fynwes yw fy nghartref i:
               Dragwyddol Dad, atolwg, clyw
              Fy ngweddi fyth – yr wyf am fyw.
                           [Dyfnallt]

 

email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18 YMATEB Os hoffech chi ymateb i’r erthygl hon, cliciwch YMA i adael sylw.