Nadolig y Stryd 2018

Nadolig y Stryd 2018

Roedd dau wedi teithio o’r gogledd,
I brofi’r brifddinas a’i stŵr.
Dau docyn ar fws y Traws Cymru:
Bydd llety yn rhywle mae’n siŵr.

Rôl cerdded y strydoedd, gan synnu
At fwrlwm a chynnwrf y lle,
Fe ddaeth nos, a hwythau heb lwyddo
Cael gwely yn unman drwy’r dre’.

A hithau yn feichiog ers wythmis
Dechreuodd hi wingo mewn poen.
Cael babi ar strydoedd y ddinas Gefn gaeaf?
Wel! Pwy fydde‘ mo’yn?!

Daeth merch oedd yn gwerthu’r Big Issue
I ffonio am ambiwlans brys;
Ond gan bod hi’n Nos Wener Wirion
Doedd gobaith am nyrs na pholîs!

Cardotyn a’i gi ddaeth i’r adwy,
Fe wyddent am loches o’r gwynt;
A stopiodd tri chrwt yn eu dreadlocks
I helpu’r pâr coll ar eu hynt.

Hebryngwyd y ddau rownd y gornel
I freichiau angylion hi-viz;
Roedd fflip-fflops a dŵr gan Simeon,
A bydwraig naturiol oedd Liz.

Ac yno yng nghysgod rhyw garej
Fe anwyd dyn bychan i’r byd,
Yng nghwmni y tri Rastafarian,
Ci strae a bugeiliaid y stryd.

Diolchodd e, Joe, i’r dieithriaid
Am helpu ei Firiam fach dlos;
A hwythau yn diolch i’r baban
Am gariad a’u hunodd liw nos.

GI