Newyddion

Newyddion a Digwyddiadau

 • Encil C21 Porthaethwy

  Rhaglen

  10.00 Coffi a chofresru

  10.30
  Arweiniad a chroeso
  Y Parchedig Anna Jane Evans (Cadeirydd Cristnogaeth 21)

  10.45—11.30
  Yr Ysbryd sy’n diwygio ac yn adfywio
  Yr Archesgob Andy John

  11.45—12.30
  Yr Ysbryd sy’n gwneud pob peth yn newydd
  Y Parchedig Sara Roberts, Bethesda

  12.45—1.45 Cinio bwffe

  2.00—3.30
  Yr Ysbryd sy’n creu
  Manon Llwyd
  Aled Lewis Evans
  Cefyn Burgess

  3.45
  Myfyrdod ar ddiwedd yr encil

  Cost yr encil £25.00
  Talu ar y diwrnod.
  I archebu lle cysylltwch â
  Catrin Evans
  catrin[dot]evans[at]phonecoop[dot]coop
  Ffôn: Dim un dau pedwar wyth 680858

  Erbyn Mai 28ain
  Gan nodi unrhyw anghenion arbennig
  (Nifer cyfyngedig, felly y cyntaf i’r felin)

  Lleoliad

  Eglwys y Santes Fair
  Ffordd Mona
  Porthaethwy
  LL59 5EA

  Manylion eglwysi Bro Tysilio – https://bangor.eglwysyngnghymru.org.uk/ficerbrotysilio/

   

  Continue reading →

  Mai 10, 2022
 • Gwirfoddoli

  Cristnogaeth 21

  Eisiau dod yn rhan o’r tîm? Eisiau gwneud gwahaniaeth?

  Galwad am wirfoddolwyr!!

  Mae C21 yn elusen sy’n cynnig llwyfan i ddehongliadau radical, rhyddfrydol a blaengar o’r ffydd Gristnogol a thrwy hynny rydym yn hwyluso trafodaeth gyhoeddus a myfyrdod personol ar agweddau o Gristnogaeth heddiw.

  Rydym yn awyddus i ehangu’r tîm sy’n cynorthwyo ei gilydd i arwain a datblygu’r elusen. Rydym yn chwilio yn benodol am unigolion sydd â sgiliau da ym maes technoleg gwybodaeth i roi arweiniad a chefnogaeth i’r swyddogion a’r Pwyllgor Llywio. Byddai sgiliau yn y maes clyweledol hefyd o fantais. Does dim tâl ond fe anrhydeddir unrhyw gostau perthnasol.

  Os ydych chi’n meddwl y gallech gyfrannu at ddatblygiad C21 yn y modd hwn neu mewn ffyrdd eraill, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy’r manylion cyswllt canlynol:

  Cristnogaeth21@gmail.com                   07966 936297

  www.cristnogaeth21.cymru

   (Elusen gofrestredig: 1011618).

   

  Continue reading →

  Ionawr 12, 2022
 • Adnoddau ar gyfer y Grawys

  Adnoddau yn y Gymraeg (a’r Saesneg) ar gyfer y Grawys, gan “Churches Together in Britain and Ireland”

  Cliciwch ar y llun i fynd i’r wefan. Mae’r adnoddau Cymraeg (pdf, .docx a hygyrch) ar gael ar waelod y dudalen.

  Continue reading →

  Chwefror 17, 2022
 • Cryfhau mesurau COVID yn sgil Omicron

  Diweddariad i’r rheoliadau, 22 Rhagfyr 2021

  Papur briffio Cytun

  COVID 19 – Papur Briffio – Eglwysi Ynghyd yng Nghymru | Churches Together in Wales (cytun.co.uk)

  Datganiad byr Llywodraeth Cymru

  Cryfhau’r mesurau i ddiogelu Cymru wrth i don omicron daro | LLYW.CYMRU

  Continue reading →

  Rhagfyr 22, 2021