O Cox’s Bazaar i Gwm Sgwt

Gyda diolch i Cymorth Cristnogol

Deialog gan Anna Jane Evans a ddefnyddiwyd ar oedfa Radio Cymru yn ystod wythnos Cymorth Cristnogol. 

[Roedd un o’r gwersylloedd yn Cox’s Bazaar yn rhan o ymweliad tramor cyntaf Amanda Mukwashi fel Prif Weithredwraig CC. Dyma sgwrs gyda chefnogwyr o Gymru (Youtube) – https://www.youtube.com/watch?v=RrkWP_ugsg0

O Cox’s Bazaar i Gwm Sgwt

 1. Mae hi’n lockdown
 2. Mae hi’n lockdown
 3. Dwi’n y tŷ ’ma ers chwech wythnos
 4. ’Dan ni wedi gorfod gadael ein pentref ers tair blynedd
 5. Dwi mond yn cael mynd allan i brynu pethau hanfodol
 6. ’Dan ni ddim yn cael gadael y gwersyll
 7. Mae croen fy nwylo’n goch achos mod i’n eu golchi nhw mor aml
 8. Does gen i ddim sebon
 9. Maen nhw newydd agor ysbyty newydd yn yr ardal yma
 10. Maen nhw’n adeiladu llefydd newydd i ni olchi ein dwylo
 11. Dwi’n ofnus
 12. Dwi’n ofnus
 13. Dwi’n gweld colli fy merch – dwi heb ei gweld ers pump wythnos
 14. Dwi’n gweld colli fy nghartref – mae ’na dair blynedd ers inni orfod ffoi
 15. Diolch byth am Facetime
 16. Mae gen i lot o luniau ar fy ffôn a dwi’n edrych arnynt yn aml ond sgen i ddim ffordd o gysylltu efo neb
 17. Dwi’n nôl papur newydd i’r ddynes drws nesa – mae hi’n unig, bechod. Chwith mond gallu siarad drwy’r ffenest efo hi
 18. Sgen i ddim ffenest
 19. Dwi ’di cael llond bol
 20. Dwi ’di cael llond bol
 21. Fedra i’m dioddef gwisgo masg – mae’n gneud i’n sbectol stemio ac yn teimlo’n anghynnes ar fy ngheg
 22. Does ’na ddim masgiau yma o gwbl
 23. Mae’n od gweld pobl yn sefyll mor bell oddi wrth ei gilydd mewn ciw
 24. Mae ’na gymaint o bobl yn y lle ’ma, does dim ffordd yn y byd y gallwn gadw’n pellter
 25. Mae popeth yn teimlo mor ddiarth
 26. Mae popeth yn teimlo mor ddiarth
 27. Roedd petha mor braf cyn Covid – dwi’n bored ac mae pob diwrnod ’run fath – mae chwe wythnos yn amser mor hir!
 28. Roedd pethau mor braf cyn y rhyfel – mae pob diwrnod ’run fath – a dwi’n styc yn fama ers tair blynedd
 29. Mae’n lockdown
 30. Mae’n lockdown 

Gyda diolch i Cymorth Cristnogol

Mae gwybodaeth am ymateb Cymorth Cristnogol i’r sefyllfa cornafirws yno ar wefan CC: https://www.christianaid.org.uk/appeals/emergencies/coronavirus-emergency-appeal/rohingya