Oedfa Dathlu David Charles

David Charles

Oedfa ddathlu 250 mlynedd geni David Charles
Anerchiad: Parchg J. E. Wynne Davies, Aberystwyth.
Llywydd: Parchg Athro D. Densil Morgan
Nos Iau, 15 Tachwedd am 7.00pm
Capel Heol Dŵr, Caerfyrddin
Croeso cynnes i bawbhttp://www.emynau.org/digwyddiadur.php

Hefyd, rhag ofn bod diddordeb …
Dewch i wrando ar y gweinidog a’r canwr bytholwyrdd Tecwyn Ifan (a’i fand) yn canu yn Llanbedr Pont Steffan
Nos Wener, 2 Tachwedd am 7.30pm.
Tocynnau £8 ar gael gan Ann Bowen Morgan – 01570 422413


Delyth G Morgans Phillips
Llety Clyd
Stryd Newydd
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7AL

01570 422992
07971 375068
delyth.gwenllian@gmail.com

31/10/2012