Orlando

Orlando

Orlando

Gwylnos yn y First United Methodist Church, Orlando, nepell o Pulse, y Clwb Nos  lle saethwyd 49 o’r gymuned LGBT. Mae lluniau y rhai a laddwyd o flaen y gweddïwr ynghyd â Beibl agored a chroes (nad yw i’w gweld yn glir yn y llun).

Dyma sut y bu i’r Eglwys Gatholig ymateb i’r  ymosodiad ar y gymuned hoyw yn Orlando.

Dyma’r datganiad gan  yr Archesgob Joseph Kurtz  ar ran Cynhadledd Esgobion Catholig America (USCCB):

“Roedd deffro i glywed am y trais yn Orlando yn ein hatgoffa mor gysegredig yw bywyd. Mae’n gweddïau gyda’r dioddefwyr a’u teuluoedd a phawb sydd wedi eu cyffwrdd gan y weithred erchyll hon. Mae cariad Crist yn ein galw i uniaethu â’r dioddefwyr ac i ymrwymiad llwyr i warchod bywyd ac urddas pob person.”

Mewn ymateb anuniongyrchol i’r datganiad hwn – nad yw yn enwi’r gymuned hoyw –  daeth o leiaf dau ymateb gwahanol gan arweinwyr eraill yr Eglwys Gatholig yn America.

Archesgob Blasé Cupich, Chicago :

“Mae ein cydymdeimlad gyda’r dioddefwyr, eu teuluoedd a’n cyfeillion yn y gymuned hoyw a lesbaidd… Know this, the Archdiocese of Chicago stands with you. I stand with you.”

Esgob Robert Lynch, St. Petersburg, Florida:

“Dagrau pethau yw mai crefydd, gan gynnwys ein crefydd ni, sy’n targedu yn eiriol gan feithrin dirmyg tuag at hoywon, lesbiaid a’r gymuned LBGT. Mae’r gweithredu yn erbyn LBGT yn hau hadau dirmyg, yna casineb ac mae casineb yn ddieithriad arwain at drais a thrychineb.”