Pa fath o Dduw?

Pa fath Dduw?

Margaret Le Grice

Pa fath Dduw ydych chi’n credu ynddo (neu’n gwrthod credu ynddo)? Ddysgoch chi yn yr ysgol Sul, “Duw cariad yw”? Efallai, yr un pryd, eich bod wedi clywed pregethwyr yn taranu bod Duw yn ddig o achos eich pechodau. Yr unig ffordd yr ydych yn gallu cael eich achub oddi wrth eich pechodau ac oddi wrth ddicter Duw yw credu bod Iesu wedi marw er tawelu’r Duw erchyll hwn. Mae Duw yn hawlio aberth Iesu ei Fab ar y groes, yn ein lle ni. Ond pa fath o Dad sydd eisiau marwolaeth ei Fab? Efallai bod Duw yn ein caru ni, ond ydy e’n caru ei Fab? Ydy Duw sydd â rhyw fath o bersonoliaeth ranedig yn werth credu ynddo?

Neu – ydych chi wedi dysgu bod Duw yn sanctaidd, fod Duw yn ‘arall’, ac o ganlyniad nad oes diddordeb ganddo ynom? Ond mewn perthynas gariadus mae dau unigolyn yn dangos diddordeb ym mhob agwedd o fywydau ei gilydd.

Ydych chi wedi cael eich hyfforddi ar gyfer bywyd Cristnogol anodd a heriol, fel ymateb i Dduw sydd eisiau ymrwymiad cyflawn? Ond beth am dosturi? Os ydy Duw yn dosturiol, nod y bywyd Cristnogol yw dangos tosturi at bobl ac at ein byd, a hefyd atom ein hunain.

Beth yw ystyr dilyn Iesu, ac efelychu ei esiampl? Cyflawni cymaint o weithredoedd da â phosibl, yn eich nerth eich hunain, neu ystyried yn ofalus sut i ddangos cariad gyda chymorth Duw?

A dyma rywbeth i feddwl amdano. Eich meddyliau, eich agweddau, eich gweithredoedd – pa fath o Dduw sy’n cael ei adlewyrchu ynoch chi? A beth am yr eglwysi? Dros y canrifoedd, mae’n sicr nad ydyw’r eglwysi wedi dangos Duw cariadus a thosturiol. Mae llawer o bobl wedi cael eu hanafu neu eu niweidio gan yr eglwys. Mae diffyg parch, cariad, tosturi wedi gwneud llawer o ddrwg i blant, i bobl ifanc ac i oedolion, a hyd yn oed, i rai sydd yn hawlio bod yn Gristnogion hefyd.

Felly, pa fath o Dduw ydych chi’n credu ynddo mewn gwirionedd? Pa fath Dduw ydych chi’n adlewyrchu yn eich bywyd eich hunain, ac ym mywyd eich eglwys neu eich capel?

Nid yw hwn yn gwestiwn hawdd ei ateb, ond er lles y byd, er lles yr eglwys ac er ein lles ein hunain, mae’n bwysig ceisio dod o hyd i ateb mor ddilys â phosibl.