Pedair Litani

Pedair Litani

 1.  Disgleirdeb Nefol

earth

Arweinydd Rhag yr ysfa i ddeddfu a rheol
       Rhag yr awydd i amddiffyn ein hunain 
           yn erbyn amheuaeth,
                Rhag yr angen i edrych yn feistrolgar,
                Rhag hiraethu am sicrwydd sy’n cau’n 
           meddyliau,

Pawb        Ddisgleirdeb nefol, goleua ni. 

Arweinydd Rhag cau’n clustiau i farn pobl eraill,
               Rhag ofni beth y mae eraill yn ei gredu,
               Rhag ofn cael ein gwrthod gan rai sy’n 
           wahanol i ni,
               Rhag dewis bod yn bendant yn hytrach 
           na dynol,

Pawb        Ddisgleirdeb nefol, goleua ni. 
Arweinydd Rhag amau rheswm a dadl,
                Rhag diystyru ymchwil gwyddonol,
                Rhag gochel holi a darganfod,
                Rhag gwadu ymchwil ac arbrawf,

Pawb        Ddisgleirdeb nefol, goleua ni. 

Arweinydd Rhag ofni rhyddid,
               Rhag gwrthod cyfrifoldeb dewis,
               Rhag ffug wyleidd-dra sy’n amharchu’r cread,
               Rhag rhagrith a hunanbwysigrwydd,

Pawb        Ddisgleirdeb nefol, goleua ni. 

Arweinydd Rhag troi’n cefn ar bethau sy’n herio’n ffydd,
                Rhag yr unllygeidrwydd dall i bosibiliadau newydd,
                Rhag honni bod y gwir i gyd yn eiddo i ni,
                Rhag ofni defnyddio’n doniau ac ymollwng i addoli,

Pawb        Ddisgleirdeb nefol, goleua ni. 

 
2. Ffynnon Bywyd 
human-1375479_960_720Arweinydd Ysbrydola â’th weledigaeth y rhai sy’n arweinwyr,

Pawb         Ffynnon bywyd, bywha ni.

Arweinydd  Goleua’r rhai sy’n mentro dehongli’r Ysgrythurau,

Pawb         Ffynnon bywyd, bywha ni.

Arweinydd  Rho nerth i’r rheini sy’n ymladd yn erbyn 
            anghyfiawnder a gorthrwm,

Pawb          Ffynnon bywyd, bywha ni.

Arweinydd  Bydd yn gefn i’r rhai sy’n gweithio dros heddwch 
            rhwng pobloedd,

Pawb         Ffynnon bywyd, bywha ni.

Arweinydd Rho hyder i’r rheini sy’n ofni her a newid,

Pawb         Ffynnon bywyd, bywha ni.

Arweinydd Rho obaith i’r rhai y mae eu bywyd mewn dryswch,

Pawb         Ffynnon bywyd, bywha ni.

Arweinydd  Calonoga’r rhai sy’n ymdrechu i ddinistrio 
            rhagfuriau rhwng pobl,

Pawb         Ffynnon bywyd, bywha ni.

Arweinydd Rho ddirnadaeth a dyfalbarhad i’r rhai 
            sy’n mentro proffwydo yn yr eglwys,

Pawb         Ffynnon bywyd, bywha ni.

Arweinydd Cyfarwydda’r rhai sy’n gyfrifol am ddatblygu 
            athrawiaeth yn dy eglwys,

Pawb         Ffynnon bywyd, bywha ni.

Arweinydd Cynnal y rhai sy’n ceisio mynegi eu ffydd mewn 
            dulliau anghyffredin,

Pawb         Ffynnon bywyd, bywha ni.

Arweinydd Rho gynhaliaeth i’r rhai sy’n cynnal pobl 
            ar ymylon yr eglwys,

Pawb         Ffynnon bywyd, bywha ni.

Arweinydd Boed i’th fwriad di fod yn fwriad i’r rhai 
           sy’n methu gweld eu ffordd ymlaen,

Pawb        Ffynnon bywyd, bywha ni.


3. Tosturi Tragwyddol

Silhouette of Jesus Christ crucifixion on cross on Good Friday Easter

Arweinydd Wrth i ni fyfyrio am y cread,
               Cynorthwya ni i anrhydeddu ei amrywiaeth
           a’i gyfoeth.

Pawb        O dosturi tragwyddol, ymddiriedwn ynot.

Arweinydd Wrth i ni fyfyrio ar ystyr croes Crist,
               Helpa ni i fyw ein bywydau fel y gall eraill
           fwynhau ehangder bywyd.

Pawb        O dosturi tragwyddol, ymddiriedwn ynot.

Arweinydd Wrth fyfyrio ar ddioddefaint ac angau Iesu,
               Cynorthwya ni i gynnal y rhai sy’n wynebu 
           dewisiadau ingol neu amheuaeth sy’n eu gwanhau.

Pawb         O dosturi tragwyddol, ymddiriedwn ynot.

Arweinydd Wrth fyfyrio ar y waredigaeth a gynigir i ni,
               Cynorthwya ni i fod yn barod i faddau a derbyn.

Pawb        O dosturi tragwyddol, ymddiriedwn ynot.

Arweinydd Wrth fyfyrio ar rodd yr Ysbryd Glân,
               Helpa ni i ganiatáu i’r Ysbryd ein bywhau
           a’n herio.

Pawb        O dosturi tragwyddol, ymddiriedwn ynot

Arweinydd Wrth fyfyrio ar addewid yr iachawdwriaeth,
               Helpa ni i agor dy eglwys i lawenhau 
           yn y mannau lle mae bywyd newydd

Pawb         O dosturi tragwyddol, ymddiriedwn ynot

Arweinydd Wrth fyfyrio ar yr addewid o fywyd tragwyddol,
               Helpa ni i gydnabod y gwahanol lwybrau yno.

Pawb        O dosturi tragwyddol, ymddiriedwn ynot.4. O Waelod Calon 
 candles-1323090_960_720Arweinydd Am gwrdd â ni yn y man lle rydyn ni

Pawb          Rhown ddiolch o waelod calon.

Arweinydd Am roddion dychymyg a chywreinrwydd

Pawb          Rhown ddiolch o waelod calon.

Arweinydd Am lawenydd darganfod rhywbeth

Pawb          Rhown ddiolch o waelod calon.

Arweinydd Am amrywiaeth y cread ac am gyfoeth y cosmos

Pawb          Rhown ddiolch o waelod calon.

Arweinydd Am ryfeddodau gwyddoniaeth, am yr anweledig 
           yn y gofod a than feicrosgop

Pawb          Rhown ddiolch o waelod calon.

Arweinydd Am gydbwysedd natur,
                  Am wyrthiau esblygiad a newid

Pawb          Rhown ddiolch o waelod calon.

Arweinydd Am luosogrwydd pobloedd,
           Ac am yr amryfal ffyrdd yr wyt yn 
           cyfathrebu â ni

Pawb           Rhown ddiolch o waelod calon.

Arweinydd  I’r Rhuddin yng Ngwreiddyn Bod, greawdwr, 
            waredwr a chynhaliwr, Rhoddwr gobaith 
            a chysur, Heriwr a Gwaredwr,

Pawb          Rhown ddiolch llawen, yn awr ac yn oes oesoedd.
Addaswyd o ddefnyddiau ar pcnb (Progressive Christianity Network Britain)