PORI MEWN PRINT

PORI MEWN PRINT

Duw yw’r Broblem

gan Aled Jones Williams a Cynog Dafis,

Gwasg Carreg Gwalch, Mawrth 2016  £8.00

Duw yw'r Broblem

 Cyfrannodd y ddau awdur bob o ddarn, gwahanol iawn i’w gilydd, i’r gyfrol. Ymson myfyrgar am le ffydd yn ein bywyd cyfoes, gan dynnu ar elfen gref o brofiad personol, yw cerdd ac ysgrif Aled Jones Williams. Lluniodd Cynog Dafis bedair pennod yn cloriannu’r ddadl gyfredol am fodolaeth Duw, ynghyd â thrafodaeth ar y cefndir hanesyddol, yn enwedig yng Nghymru Gymraeg yr 20fed a’r 21fed ganrif.

Mae yma ragarweiniad ar y cyd yn esbonio diben y gyfrol ynghyd â geirda canmolus gan y gwyddonydd Gareth Wyn Jones a’r diwinydd Catrin Williams. Mal Humphreys biau’r cartŵn trawiadol ar y clawr.

(Gweler yr adolygiadau mewn adrannau eraill)

 Iddew

gan Dyfed Edwards,

Gwasg y Bwthyn, Pasg 2016  £9.95

Dyfed Edwards

Dyfed Edwards

Daeth y nofel yn ail yng Ngwobr Goffa Daniel Owen 2015. Nofel am Iesu Hanes.