Presenoldeb Cymdeithas y Cymod ar Faes yr Eisteddfod

Presenoldeb Cymdeithas y Cymod ar Faes yr Eisteddfod

Sir Ddinbych a’r Cyffiniau

3 – 10 Awst 2013

Dewch i’n gweld yn y Babell Heddwch ar Faes yr Eisteddfod yn Sir Ddinbych!  Cewch groeso mawr yno.

Ar wahan i arddangosfeydd, bydd cyfle i gymryd rhan yng ‘nghystadleuaeth Heddwch75’ – sef cystadleuaeth a drefnir gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru i ddathlu penblwydd y Deml Heddwch yng Nghaerdydd yn 75 blwydd oed!  Yr her yw dweud beth y mae heddwch yn ei olygu i chi mewn 75 o eiriau neu 75 o eiliadau – mewn cerdd neu gân – neu ar ffurf fideo.    Caiff rhai o’r cyfraniadau eu harddangos yn ystod gwyl deuluol  a gynhelir yn y Deml Heddwch ar 30 Tachwedd 2013.

Am 11 y bore ar Ddydd Mawrth 6 Awst Diwrnod Coffáu Hiroshima – cynhelir gwasanaeth arbennig  ym Mhabell Cytûn  ar y Maes.  Caiff y gwasanaeth ei arwain gan aelodau o Gymdeithas y Cymod.

Yno, am 2 o’r gloch y prynhawn ar Ddydd Gwener 9 Awst cynhelir cyfarfod yn Y Stiwdio i rannu gwybodaeth am yr ymgyrch i sefydlu  Academi Heddwch Cymru.  Bydd Mererid Hopwood yn cadeirio a Robin Gwyndaf yn annerch y gynulleidfa ar y thema ‘Heddwch ar Waith ac Arweiniad Cymru i’r Byd’.  Dewch i glywed mwy ac i fynegi barn.

Dewch i ymuno â ni a chadw tystiolaeth heddwch yn fyw ar y Maes!