Pytiau

Paul Ricœur

Jean Paul Gustave Ricœur (1913-2005)

 

Rhaid i ni ddeall er mwyn credu, ond rhaid i ni gredu er mwyn deall.

 Paul  Ricœur, The symbolism of evil  (1967, t. 351)

 

Jean Vanier:

Jean Vanier

Y llynedd gofynnodd un o’r cynorthwywyr ifanc, sy’ heb unrhyw ffydd grefyddol, ac sy’n byw yn L’Arche, ‘Beth yw’r busnes Garawys yma?’

Atebais mai dyma’r amser pan fyddwn ni’n meddwl am yr holl bobl dlawd ac ifanc yn y byd, y ffoaduriaid a’r hen, y carcharorion a’r rhai sy’n gaeth i gyffuriau ac alcohol. Mae’n amser i ymaflyd yn y gwahanfuriau rhyngom ni a’n gilydd. ‘Dyna syniad da’ meddai.

Jean Vanier, sylfaenydd mudiad L’Arche mewn rhagymadrodd i gyfrol Garawys Archesgob Caergaint, Justin Welby Dethroning Mammon (Bloomsbury – £9.99)

email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18YMATEB
Os hoffech chi ymateb i’r erthygl hon, 
cliciwch YMA i adael sylw.