Pytiau

PYTIAU

Dysgwch ddawnsio, bobl; neu fydd yr angylion yn y nefoedd ddim yn gwybod beth i’w wneud â chi.
Awstin Sant

Gwneud
Crefydd yn rhesymol,
Trais yn annychmygol,
Heddwch yn bosibilrwydd.

‘Os nad ydym yn “bobl yr ymylon” ein hunain mewn rhyw ffordd, mae angen i ni berthyn i ryw grŵp o bobl sydd ar “yr ymylon” er mwyn cael golwg goleuedig yr efengyl a chael troedigaeth at dosturi.’

http://www.theologyandpeace