Rownd y Gwefannau

Rownd y Gwefannau

keyboard- newydd

Mae gwefan Cristnogaeth21 wedi dangos y cyfraniad unigryw y gall cymuned ar-lein ei wneud i’n taith Gristnogol. Gyda rhai miloedd wedi darllen rhai erthyglau ar y wefan, mae’n amlwg fod angen yn cael ei ddiwallu. Byddai’n braf petai darllenwyr Agora yn gallu rhannu eu gwybodaeth am wefannau sydd yn help i’w cynnal. Dyma bedair gwefan sydd o ddiddordeb wythnosol i un o selogion C21 ar hyn o bryd.

John Pavlovitz 

www.johnpavlovitz.com  a thudalen Facebook o dan ei enw.
johnheadshoteditAr hyn o bryd, dyma ffynhonnell fawr o ysbrydoliaeth wythnosol. Roedd Pavlovitz yn weinidog dros gynulleidfa leol, ond erbyn hyn mae ei weinidogaeth wedi symud ar-lein. Mae ei dudalen Facebook a’i flog rheolaidd yn mynd at hanfod materion o bwys – o bersbectif Americanwr. Yr hyn sy’n gwneud Pavlovitz yn werthfawr yw ei allu i fynd at hanfod materion sydd uwchlaw agenda a diwylliant ei wlad. Mae ei ddarnau ar ei brofiadau personol fel galarwr a chysurwr wedi bod yn gysur i filoedd ac yn gallu cynnig arweiniad i’r rhai hynny ohonom sy’n bugeilio pobl mewn galar. Ar ei wefan mae cymuned ar-lein o’r enw The Table – lle gallwch ymuno â grŵp trafod caeedig.  
 
PCN Prydain 

www.pcnbritain.org.uk

progressive_christianity-180x138Ar draws y byd mae cynnydd wedi bod yn nifer y mudiadau sy’n mynd i’r afael â’r un materion ag sydd o bwys i Cristnogaeth21. Un sefydliad o bwys yw Progressive Christianity Network Britain. Ar eu gwefan fe welwch ddeunyddiau myfyrio a thrafod, ac adnoddau sydd wedi eu casglu dros y blynyddoedd.  Os ymunwch â PCN, cewch gylchgrawn Progressive  Voices hefyd.   

 

Ship of Fools

http://shipoffools.com/ a thudalen Facebook o dan yr un enw

ship of foolsGwefan gomedi yn llawn hiwmor dychan iach am grefydd, yr eglwys a llawer mwy. Fy ffefryn yw Mystery Worshipper – lle mae unigolyn anhysbys yn mynd i wasanaeth mewn eglwys ac yn ysgrifennu erthygl am yr eglwys honno. Sut fyddai eich heglwys chi yn sgorio? Cymerwch olwg, ac wedyn aseswch eich Sul cyffredin!!

 

Esiampl o un eglwys yn Llundain:
Was the worship stiff-upper-lip, happy clappy, or what?
It ticked just about every box one could think of when identifying a church as charismatic and evangelical. In the first 40 minutes, we only finished three songs that were sung and over again (one from Hillsong, one from Vineyard and one by Matt Redman) and interspersed with prayers that asked for “breakthrough” in a number of things. There was lots of swaying going on, arms raised to the sky, that sort of thing. Just before the offering, we were asked to hold our money up in the air, but it wasn’t clear why.

Exactly how long was the sermon?
36 minutes.

On a scale of 1–10, how good was the preacher?
6 – Pastor Jonathan is clearly an experienced public speaker and spoke with humility and wit, though the formulaic content of the sermon and scattergun approach to picking lots of verses out of their context made it feel a little contrived and shallow.

Christian Alternative THE NEW OPEN SPACES

www.christian-alternative.com
christian alternativeUn cymharol newydd ar y bloc yw hwn. Maen nhw’n hyrwyddo awduron, blogiau a chyhoeddiadau gan geisio datblygu persbectif hyddysg ac ehangach ar ein ffydd. Mae ganddyn nhw adnoddau am Gristnogaeth ac anthropoleg, cymdeithaseg, seicoleg, addysg, diwinyddiaeth a llawer mwy. Gwerth cymryd golwg.