Tanysgrifwyr

Tanysgrifwyr

Pan soniwyd gyntaf am lansio’r cylchgrawn digidol, mynegodd nifer o bobl eu dymuniad i gyfrannu’n ariannol tuag at y fenter. Dywedodd pwyllgor Cristnogaeth 21 y byddem yn falch iawn o gyhoeddi enwau’r tanysgrifwyr hyn fel arwydd o’n gwerthfawrogiad. Rydym yn diolch yn gynnes iawn i’r selogion a anfonodd roddion at y Trysorydd. Byddwn yn diweddaru’r rhestr ymhen ychydig fisoedd.

 1. R Alun Evans
 2. Vivian Jones
 3. Gareth Roberts
 4. Chris Owen
 5. Geraint Rees                            
 6. Dyrinos Thomas
 7. J R Jones
 8. Rhian Parry
 9. Alun Morris
 10. Elwyn a Bethan Jones
 11. Derwyn Morris Jones
 12. Ann ac Emlyn Davies
 13. Rowland Wynne
 14. Elenid Jones
 15. Dyfrig Rees
 16. Enid Morgan
 17. Anna Jane Evans
 18. John Gwilym Jones
 19. Marian Hughes
 20. Dilys Lloyd
 21. Delwyn Tibbot
 22. Allan Pickard
 23. John Edward Williams
 24. Cynog Dafis