Teulu’r Byd

Tra roeddem ar ymweliad â’r Tabernacl, Efail Isaf ar gyfer darlithoedd Val Webb, fe sylwodd rhai o garedigion Cristnogaeth 21 ar faner yn rhestru’r elusennau sydd yn cael cefnogaeth yr eglwys, ac yn eu plith y mudiad rhyngwladol SVP (St Vincent de Paul). Holwyd am y cysylltiad, ac am yr ymgyrch i anfon nwyddau hylendid babanod i Irac. Gwahoddwyd un o’r trefnwyr i adrodd yr hanes.

TEULU’R  BYD

gan
Ann Davies

Ymhlith elusennau’r Tabernacl, Efail Isaf eleni mae helpu’r bobl sydd dan warchae yng ngorllewin Mosul.

Yng nghanol erchyllter byw dan ddwrn haearn IS, daeth llygedyn o obaith i ganol enbydrwydd eu bywydau ar ffurf ysbyty newydd sbon ar lain ddiogel ar gyrion y ddinas. Ein tasg ni oedd casglu cyflenwad o gewynnau a chadachau untro ac eli babanod, ac roedd eu dirfawr angen.

Roedd yr ymateb i’r apêl yn syfrdanol.

Wedi mis o gasglu nwyddau, a channoedd o bunnoedd mewn cyfraniadau ariannol tuag at y cludiant, cychwynnodd deg ar hugain o focsys mawr yn llawn nwyddau i fabanod ar eu taith i Mosul, drwy Ballymena, yng Ngogledd Iwerddon.

Mae swyddfa a warws fawr gan yr elusen rhyngwladol St Vincent de Paul yn Ballymena, ac mae’r Tabernacl wedi arfer gweithio gyda nhw er mwyn helpu ffoaduriaid. Ddechrau Mehefin, bydd ein bocsys ni’n cychwyn ar ran ola’r daith, ynghyd â gwerth miloedd o bunnoedd o offer a chelfi meddygol gasglwyd gan SVP ledled Gogledd Iwerddon.

Rhan fechan o’r casgliad

Mae SVP yn hynod o effeithiol eu trefniadau, yn mynnu bod y lorïau’n cael eu tracio, a bydd rhai o’u gweithwyr yn teithio gyda’r lorïau hefyd.

Adventist Help sy’n gyfrifol am godi’r ysbyty. Maen nhw’n gweithio’n ddi-flino i leddfu dioddefaint yn yr ardal.

Er mor fach ein cyfraniad ni o ystyried dewrder a phenderfyniad pobl SVP ac Adventist Help, mae’n gyfraniad gwerthfawr i drueiniaid Mosul.

30 o focsys yn cael eu llwytho

Gobeithio yn ogystal ei fod yn brawf na ddylai crefydd greu rhaniadau. Annibynwyr Cymraeg a Phabyddion a Mormoniaid yn helpu Mwslemiaid. Mae’n fraint cael bod yn rhan o deulu’r byd.

 

 

Am ragor o wybodaeth gweler: http://www.tabernacl.org/elusen/

email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18 YMATEB: Os hoffech chi ymateb i’r erthygl hon, cliciwch YMA i adael sylw.