Treigla ymaith y maen

TREIGLA YMAITH Y MAEN

Pan gyrhaeddwn ben ein tennyn;
pan fo’r byd yn llawn gofidiau;
pan na welwn y ffordd ymlaen
a’n gobaith wedi pylu:
             Treigla ymaith y maen.

Er inni ofni newid;
er mai amharod ydym;
er mai gwell fyddai gennym wylo
a rhedeg i ffwrdd;
            Treigla ymaith y maen.

Am inni ddod gyda’r gwragedd;
am inni obeithio lle mae gobaith yn gwegian;
am i ti’n galw ni o’r bedd a dangos inni’r ffordd;
            Treigla ymaith y maen.

Janet Morley, cyf. Mair Bowen