Trin Pobl Ddierth

Trin Pobl Ddierth

I Gristnogion ym Mathew 25, mae Iesu’n ei gwneud yn eglur mai’r ffordd rydyn ni’n trin ‘y dieithryn’ neu’r ‘estron’ yn ein plith yw’r ffordd yr ydyn ni’n ei drin Ef. Mae’r estron/dieithryn yn golygu mewnfudwyr a ffoaduriaid, dinasyddion o genhedloedd eraill sy’n byw ac yn teithio yn ein plith. Mae’n fater o ffydd i ni, Gristnogion. Mae gorchymyn Donald Trump …  yn gwrthdaro â’n ffydd Gristnogol ac fe wnawn ei wrthwynebu fel mater o ffydd.

(Jim Wallis yn y cylchgrawn Sojourner)

email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18 YMATEB: Os hoffech chi ymateb i’r erthygl hon, cliciwch YMA i adael sylw.