Trugaredd a Rhyfel

Croes milwr o’r Rhyfel Mawr

YSTYRIWCH …

Gweithredoedd Trugaredd                                                                  Gweithredoedd Rhyfel

 

Bwydo’r newynog                                                                                 Dinistrio cynhaeaf a thir

Rhoi dŵr i’r sychedig                                                                            Dwyn cyflenwadau bwyd

Dilladu’r noeth                                                                                       Gwasgaru teuluoedd

Lletya’r digartref                                                                                    Dinistrio cartrefi

Ymweld â charcharorion                                                                     Llygru dŵr                                               

Gofalu am y cleifion                                                                              Carcharu gwrthwynebwyr

Claddu’r meirw                                                                                       Clwyfo, llosgi a lladd