Uniongrededd Radical

Uniongrededd Radical

gan Enid R. Morgan

Hanging by a Thread by [Samuel Wells]

Nid yn aml y gellir cymell llyfr am y Grawys i anffyddwyr nac i bobl sy’n brwydro i ddal eu gafael yn y ffydd. Ond i bobl felly byddai teitl llyfr bychan Sam Wells yn siŵr o apelio, sef Hanging by a Thread. Mae’r is-bennawd, The Questions of the Cross (Canterbury Press), yn awgrymu bod ei ffordd o siarad am fyw a deall ein bywyd yng ngoleuni’r groes dipyn yn wahanol i’r cyffredin. Mae’r penawdau fel petaent yn osgoi’r pynciau duwiol: stori, ymddiried, bywyd, pwrpas, grym, cariad a stori.

Mae’r llyfryn yn bartner da i lyfr Rowan Williams, God with Us, a’r ddau awdur yn y dosbarth hwnnw y disgrifiodd Meurig Llwyd Williams fel ‘radical orthodoxy’. Ffordd ardderchog o ymaflyd ym mhroblemau byw a dyfnhau ein deall.

 

email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18 YMATEB Os hoffech chi ymateb i’r erthygl hon, cliciwch YMA i adael sylw.