Y Gymdeithas Emynau

Dau ddigwyddiad gan y Gymdeithas Emynau yr haf ‘ma:
1. Bara ein Bywyd – 30.7.13
Cynhelir cyfarfod i lansio’r gyfrol
BARA EIN BYWYD – EMYNAU, CERDDI AC YSGRIFAU
Tudor Davies
Capel St Paul, Aberystwyth
Nos Fawrth, 30 Gorffennaf 2013
7.00pm
Pris y gyfrol fydd £6.50, a bydd ar werth ar y noson ac yn y siopau wedi hynny.
2. Thomas Jones, Dinbych – 7.8.13
Darlith Flynyddol Cymdeithas Emynau Cymru
THOMAS JONES O DDINBYCH
Anerchiad gan y Parchg Athro D. Densil Morgan, Llanbedr Pont Steffan
Pabell y Cymdeithasau 2 – Maes Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Dinbych
Bore Mercher, 7 Awst 2013
10.30am
(sylwer ar yr amser: 10.30, nid 10.00 fel sy’n arferol … ac mae ‘na ddwy Babell y Cymdeithasau: ym mhabell rhif 2 mae’r ddarlith hon)