Y Gynhadledd Flynyddol- wedi ei gohirio.

CYNHADLEDD FLYNYDDOL CRISTNOGAETH 21
Canolfan St Paul’s, Aberystwyth    

Mehefin 11eg

Rydym wedi penderfynu GOHIRIO’R GYNHADLEDD am y tro

Y dyddiad newydd yw MEDI 24ain 2016

Rhagor o fanylion i ddilyn yn nes at yr amser.