YSGOL UNDYDD Y GYMDEITHAS EMYNAU

YSGOL UNDYDD Y GYMDEITHAS EMYNAU

Dydd Sadwrn, 10 Mai 2014

Festri Bethel, Stryd y Popty, Aberystwyth

10.30-4.30

 Sesiynau:

* Parchg Derwyn Morris Jones: Cofio W. Rhys Nicholas (1914-1996)

* Dr E Wyn James: Thomas Charles (1755-1814) a’r Emyn

* Dr Rhidian Griffiths: ‘Stori Fer’ Emynyddol

 Croeso cynnes i bawb.

Croeso hefyd i chi rannu’r neges ymhlith eich ffrindiau a’ch rhwydweithiau.